دعوت به شرکت در چالش ترجمه شعر شماره 3

موضوع سومین چالش ترجمه شعر فصلنامه تخصصی آستانه شعری از م.ع. سپانلو است. از همه علاقه مندان ترجمه شعر دعوت می کنیم ترجمه های خود را به ایمیل مجله threshold@inbox.com یا thresholdsbu@gmail.com یا به نشانی مجله دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان  و ادبیات انگلیسی، فصلنامه آستانه – با ذکر سومین چالش ترجمه شعر – ارسال کنند.

به روال گذشته ترجمه ها در جلسه ای نقد می شوند و در شماره 6 و 7 نشریه منتشر خواهند شد

 

 

 • چند باری که بلبل را دیده ام

  مدت عمرم چند باری بلبل را دیده ام
  عروسک مومی در کاسه ی عید – یا شنیده ام
  کودکان نواخته اند و درختان بخشیدند
  چند بار با نوای او از خواب در آمد کودک
  شمد را رنگ بلبل پنداشت
  بلبلی در کودک بود یا کودکی در درخت
  لانه ای کنار نهر دهکده ای
  سبدی همرنگ کاه ، شاهکار بافنده ای خوش آواز
  گهواره ی تخم های صدفی رنگ و جلا خورده
  پیش از همه پیغامش را می شنیدم
  در نغمه ی او منتظر چیزی بودم که اتفاق نمی افتاد
  در لیتل رک ، در آلبوکرک ، در قلب ایالات متحده
  میان همهمه ی ترافیک ، شکل های متشنج
  چهچهه بلبل ، پر حوصله و نومید ، پیوسته دخالت می کرد
  با همان شیوه که در پرتو شمع ، روی آب سبز
  در کاسه ی چینی می چرخید
  بلبلی غرق شده در گلدان
  کشتی پرداری در خکستر پارو می زد
  پشت دیوار ، در این مزبله ی نزدیک
  بین تایرهای اوراقی ، قوطی های زنگ زده ، کاغذ های تاخورده
  باز آوازش را می شنوم
  می توانم که بپرسم قدر آوازش را می داند ؟
  گرچه در بستر بیماری ، شاعری خفته که بلبل را از
  حفظ نمی داند
  روزگاری ، ته یک جام قدیمی ، نقش بلبل را دید
  که می لغزید تا دانش لب هایش
  گرچه در ویرانه ، بین خرده ریز زندگی شهری
  تکه ای مخمل آبی
  و در آن گرمی لمبرهای مهمانان باقی
  مخمل آبی نقش فرسوده ی بلبل دارد
  طرحی از شاعر فرسوده که می کوشد یاد آرد
  در کجای تن او بلبل پنهان است.

Advertisements
This entry was posted in Scoop, Workshop Sessions. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s