دور اول، شماره دوم و سوم

سال اول/ شماره های دوم و سوم

 

 

آموزش: مبانی رویکرد واژگانی در آموزش زبان / سپیده فرشچی 

 

رویکرد واژگانی در تدریس زبان دوم نسبت به رویکردهای گرامری زبان در سال های اخیر جایگاه  ویژه ای کسب کرده است. رویکرد زبانی کمک به تقویت مهارت زبانی فراگیران زبان در یادگیری واژگان , کلمه ها و ترکیب کلمات میکند. در این رویکرد باور بر این است که مهم ترین بخش یادگیری زبان, توانایی درک و تولیدگروه واژه ها به صورت اجزاء جدا ناپذیر یا “گروه واژگان” میباشد که این اجزاء همان مطالب خامی را تشکیل میدهند که فراگیران میبایست آنها را درک کنند که البته در گذشته به عنوان جزیی از گرامر در نظر گرفته می شدند(لوییس, 1993). تدریس در این روش بر اساس اصطلاحات ثابت مکالمات روزمره میباشد, اصطلاحاتی همچون “من متآسفم”, ” نمیخواستم باعث تعجبتان بشم” و “این اتفاق دیگر برایم نخواهد افتاد” و نه بر اساس اصطلاحات قدیمی ساخته شده.(لوییس, 1997).

 کلیدواژه: رویکرد واژگانی, واژگان, واحدهای واژگانی, زبان شناسی پیکره ای 

 

 

آموزش: نگاهی اجمالی به برنامه ‌ریزی درسی و مدیریت کلاس / فرید ناصریه

 

برنامه ‌ریزی درسی معلمان را قادر می‌سازد روند اداره‌ی کلاس را از قبل طرح‌ریزی کنند. با این حال، این به‌خودی خود ضامن کلاسی آرام و بی‌دردسر نخواهد بود: مشکلاتی غیرقابل پیش‌بینی بروز خواهد داد که چنانچه معلم از حداقل دانش اساسی مدیریت کلاس بی‌بهره باشد، در مواجهه با این مشکلات کار بسیار سختی را پیش رو دارد. بنابراین، آموزش موثر در گرو به کارگیری تکنیک‌های برنامه ‌ریزی درسی و مدیریت کلاس در کنار هم خواهد بود و نادیده گرفتن هر کدام از آن‌ها ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در فرایند‌های یادگیری و آموزش شود. لذا در نظر گرفتن این دو مقوله به همراه هماهنگ کردن و به کارگیری آن‌ها بر اساس نیازهای زبان‌آموزان، می‌تواند گامی موثر در به حداقل رساندن چنین مشکلاتی در کلاس درس باشد. این مقاله، با نگاهی اجمالی به برنامه ‌ریزی درسی و مدیریت کلاس، اهمیت جایگاه این دو مقوله‌ را در اجرا و پیشبرد برنامه‌های آموزش زبان مورد بحث قرار می‌دهد.

 کلیدواژه: مدیریت کلاس، برنامه ریزی، برنامه درسی، مدیریت رفتار

 

  

مطالعات ترجمه: لزوم بازنگری در برنامه درسی کلاسهای ترجمه  / مهدی مشایخی 

 

مقاله حاضر در پی بررسی ارتباط میان روش درک مطلب توسط مترجم و روش ترجمه وی است. جنسن سه روش متفاوت که طی آن فرد قادر به درک و دریافت متن است عنوان می کند: سمعی، بصری و حسی. فرض بر این است که رابطه ای میان روش درک متن و روش ترجمه توسط مترجم وجود دارد. این فرضیه از طریق توزیع پرسشنامه مورد بررسی وآزمون قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه شده است.

 

کلیدواژه: روش یادگیری، روش ترجمه، فعالیت ترجمه، ترجمه دیداری

 

 

مطالعات ترجمه: ترجمه ی عناصر فرهنگی در دیوان حافظ / فرناز صفدری

 

 مقاله ی حاضربه بررسی ترجمه ی  عناصر فرهنگی از فارسی به انگلیسی در دیوان حافظ می پردازد. برای  این منظور، ابیاتی به طور نمونه انتخاب شده اند و راهکارهای مترجمان مختلف برای انتقال این مفاهیم مورد  بررسی قرار گرفته است. تمامی این نمونه ها حاوی کلمات و مفاهیمی هستند که اغلب خواننده ی فارسی زبان  با آنها مأنوس است، اما به دلیل بار فرهنگی شان برای مخاطب فرهنگ مقصد نا آشنا هستند. مطالعه ی این عناصر به دو طریق صورت گرفته است: ابتدا راهکارهای مترجمان مختلف در بافت های متنی یکسان ارائه شده است و در بخش دوم مقاله چگونگی ترجمه ی این مفاهیم از ابتدا تا انتهای ترجمه ی هر یک از مترجمان در بافت های متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه: راهکار های ترجمه، فرهنگ، عناصر فرهنگی، مشکل ترجمه

 

ادبیات انگلیسی: ساختار روایت در اوتوپیای تامس مور / فرزانه دوستی

 

اوتوپیا یا آرمانشهر تامس مور به عنوان نمونه‌ای از نثر دوران رنسانس، تجسم‌ میل آرمانخواهانه‌ی انسان رنسانس در تحقق رویای آزادی اراده انسانی است که در مرکزیت جهان و سلسله مراتب خلقت واقع است، و از این رو زمینه مناسبی را جهت بررسی عقاید و گفتمانهای رایج آن دوران فراهم می‌آورد. تنش میان گفتمانهای مقابل گفتمان مسلط در متن به واسطه ساخت روایتی پیچیده حفظ و نمایش داده می‌شود، روایتی پیچیده که به سبب تعدد راوی‌ها یا درون-راوی‌ها و از دیگر سو فاصله‌گذاری میان گفتمانهای شخصیت داستانی مور و رافائل هیتلودی  چندصدایی خود را حفظ می‌کند. با این وجود آنچه ساختار روایت این متن را پیچیده‌تر می‌کند درهم آمیختگی این دو گفتمان است که از دیدگاه دو شخصیت جدا از هم روایت می‌شوند و با اینکه به ظاهر دو نگاه «دیگری» منتقد هستند، در اصل از ایدئولوژی مسلط دوران خود فراتر نمی‌روند. این مقاله به تحلیل ساختاری سطوح روایت و صداهای متفاوت در متن اوتوپیای تامس مور بر اساس تئوری روایت ژنت می‌پردازد.

 

کلیدواژه: اوتوپیا، تامس مور، روایت‌شناسی، رنسانس، ژنت، گفتمان.

 

 

ادبیات انگلیسی: ادموند اسپنسر؛ استعمارگر انگلیسی یا ارباب ایرلندی؟ / ربابه جلایر

 

در طی قرن شانزدهم تب استعمار سرزمینهای دیگر به بهانه‌ی متمدن‌ ساختن آنها میان انگلیسی‌ها قوت گرفت و در این بین هنرمندان انگلیسی را آنقدر متاثر ساخت که حتی برخی از انها با تصاحب مشاغل سیاسی اجتماعی و به کمک قلم توانای خود سلطنت را در این مسیر یاری دادند. در میان اینها فیلیپ سیدنی و اسپنسر شهرت بسیار داشتند؛ سیدنی درباری بود و سرباز، و اسپنسر عامل حکومتی در ایرلند که وظیفه‌اش استقرار اربابان انگلیسی در زمینهای حاصلخیز ایرلند بود. تلقی و برخورد اسپنسر نسبت به ایرلند، ایرلندی‌ها، دربار انگلیس و ملکه سلطان در طول دوران زندگیش تغییر کرد و شعرش را هم متحول کرد. در این مقاله شعر وصلت نامه‌ی معروف او مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بازتاب تصورات او درباره ایرلند، خانه‌ی تازه، و بی‌رغبتی این شاعر-منشی به بازگشت به انگلیس به نمایش گذاشته می‌شود، در عین حال نگاهی دارد به ملکه پری‌رو و نگاهی به موقعیت فعلی ایرلند دیگر آثار او که در آنها اسپنسر نگاهی متفاوت و خصمانه به ایرلند و بدویت آن دارد.

 

کلیدواژه: اسپنسر، استعمار، ایرلند، ملکه الیزابت، دیگری.

 

 

ادبیات انگلیسی: پیچیدگی شخصیت شیطان در بهشت گمشده / روح الله حیدری

 

تصویر شیطان در بهشت گمشده‌ی جان میلتون مسبب بحث و جدل های انتقادی فراوان بوده است. در واقع این شخصیت با چنان ابهامی به تصویر درآمده که از یک سو گروهی از متقدان او را شخصیت آنتاگونیست (ضد) شعر حماسی می دانند، و از سویی دیگر آو را شخصیت اصلی اثر می خوانند و حتی برخی دیگر او را به عنوان قهرمان حقیقی اثر تحسین می‌کنند. در این مقاله کوشش بر ان است تا ابهام در شخصیت پردازی شیطان را با تکیه بر نشانه هایی برگرفته از خود متن به نمایش گذاشت.

 

کلیدواژه: قهرمان، شیطان، ابهام، آنتاگونیست

Advertisements

2 Responses to دور اول، شماره دوم و سوم

  1. sahar says:

    salam,
    man agar be in maghaleha niaz dashte basham chejoori mitoonam maghaleye kamel ro bekhoonam?

  2. sahar says:

    salame dobare va ba tashakor az javabetoon,
    man moteasefane iran nistam , ama kheili delam mikhad ke in 2 ta maghaleye akhar rajebe spenser va milton ro bekhoonam ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s